कांग्रेसियों ने विधायक शर्मा और गीतकार मनोज मुन्तशिर का फूंका पुतला

कांग्रेसियों ने एक के बाद एक भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और गीतकार मनोज मुन्तशिर का फूंका पुतला। पुतला दहन को लेकर पुलिस और कांग्रेसियो के